12.2.12

Liu Wen 2009

Liu Wen 2009


ZiYi Zhang as Bai Ling 2005

Du Juan for Flair Magazine, Italy 2011