28.6.11


Hans Feurer  Liu Wen, China Vogue June 2011
Peter Lindberg  Ming Xi & Liu Wen, China Vogue September 2010
Jonothan Melamed  David Chiang, S/S OAK 2011
Regan Cameron  Shu Pei, Love Your Skin Love Our Earth, China Vogue January 2011